• బీజింగ్ జిన్యెహోంగ్ మెటలర్జికల్ ఎలక్ట్రోమెకానికల్ ఎక్విప్‌మెంట్ కో., లిమిటెడ్.
  • bjmmec@yeah.net
  • +86 15201347740