• బీజింగ్ జిన్యెహోంగ్ మెటలర్జికల్ మెకానికల్ ఎక్విప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్.
  • bjmmec@yeah.net
  • +86 15201347740

12_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=8231085170102661111&skey=@crypt_5a3f4a13_ed061da0b98b5d9cc435c3b9dfcd2eapp=


పోస్ట్ సమయం: ఏప్రిల్-19-2023